Ballycotton, Eire, 1968

Ballycotton, Eire, 1968 — Elliott Erwitt

Ballycotton, Eire, 1968

gelatin silver print
signed

11 x 14 inches: $5,000
16 x 20 inches: $7,500
20 x 24 inches: $8,500
30 x 40 inches: $14,500

Inquire About This Photo

To gain more insight, take a look at some of our blog entries about Elliott Erwitt